Галерия

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

село Батак  

Празник на буквите

Фестивал „Отворено сърце“

Успешно завършване на нашите ученици от начален етап

Общински ученически игри – 22.11.2016

Коледно тържество

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

info-300612@edu.mon.bg