Училищна документация

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

село Батак

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

ou_s.batak@abv.bg