Училищна документация

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

село Батак

Училищна документация

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021 – 2022:

График на изпити за 5, 6 и 7 клас на ученици в самостоятелна форма на обучение; сесия Ноември 2020г.

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

ou_s.batak@abv.bg