Здравейте, прилагаме графици за изпити по класове в следния ред:

От екипът на ОУ Батак