На 3 октомври в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак, стартира цикъл от родителски срещи, които се провеждат в рамките на Национална програма на Министерство на образованието „Заедно за всяко дете“,  Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Първата среща се проведе в първи клас и е на тема: „Моето дете е вече в първи клас, какво трябва да правя?“. Лектор по темата беше г-н Н. Неделчев – психолог, който представи различните потребности на детето в първи клас и необходимостта от подкрепа от страна на родителите. Присъстващите родители имаха възможност да зададат въпроси и да получат отговори.