Графици за изпити по класове

Здравейте, прилагаме графици за изпити по класове в следния ред:

От екипът на ОУ Батак

exams

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас