проекти

1. Проект

„Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“
е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”,
Община В. Търново, 10 училища и НПО „Стъпка по стъпка“. 

2. Проект

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

3. Проект

Проект по конкурсна процедура 33.21-2022 „Традициите-нашата сила, надежда и бъдеще“

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас