Училищна документация

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023 – 2024

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА 5, 6 И 7 КЛАС НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - сесия Март 2024

общ. Павликени,
с. Батак ул. „Първа“ №41

+359 (0)61302 214

ou_s.batak@abv.bg

Контакти

Свъжете се с нас