ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

общ. Павликени

с. Батак

За училището

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ е основно училище (І – VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Село Батак (област Велико Търново) е разположено в Северен Централен регион на България. То е част от община Павликени.

Нашето училище е нашата гордост!

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Предимства

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” има дългогодишни традиции в образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на Община Павликени и региона

* Притежава сграден фонд, обзаведени учебни стаи, физкултурен салон и училищен двор;

* Квалифициран учителски състав;

* Учениците имат възможността да получат Свидетелство за основно образование;

* Сътрудничество с фирми и институции;

* Наличие на съвременна техника и компютърен кабинет;

* Наличие на  Internet мрежа;

* Удобни мобилни връзки с колектива на ОУ;

* Библиотека с библиотечен фонд;

* Работа по проекти;

* Годишен календар и спортни прояви;

* Изяви на учениците по различни интереси;

* Популяризиране на специфични за  региона празници и ритуали;

Адрес

общ. Павликени, с. Батак

ул. „Първа“ №41

Телефон

+359 (0)61302 214

Имейл

info-300612@edu.mon.bg