МЕДИАТОРИ  ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА  ЗА УСПЕХ“

МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА  ЗА УСПЕХ“ ОбяваЗаповед за назначаване на КомисияПротокол от работата на Комисията за кандидатсване по документиПротокол от работата на Комисията за събеседване ОБЯВА Във връзка с изпълнение...